Tr, 12.08.2020, 11:10
| RSS
Skyriaus kategorijos
VSK [46]
Sveikata [19]
Gyvenimas [55]
Mokslas, isTorija [29]
Meniu
Apklausa
Kokius narkotikus vartojate?
Viso atsakymų: 1050
Prasmingos mintys
Pravdozor LT
Pravdozor LT
 • plačiau • Draugaukime :)
  Žinok Tiesą Facebook'e

  Žinok Tiesą

  Susikurk savo ženkliuką
  Mes facebook'e
  Sistema Orphus
  Sistema Orphus
  Citatos
  „Daugelis dalykų mums nesuprantami ne dėl to, kad mūsų supratimas silpnas, bet dėl to, kad tie dalykai neįeina į mūsų supratimų ratą”

  „Kiekvienas pagal savo bendrųjų dalykų suvokimo matą dirba sau, o pagal nesuvokimo matą dirba tam, kas žino ir suvokia daugiau“

  "Geriausias vergas - tai tas, kuris galvoja, kad yra laisvas, nesuprasdamas, kad ta jo „laisvė“ tėra laisvės iliuzija. Toks vergas už viską labiausiai pasaulyje myli savo grandines ir nė už ką nenori jų atsisakyti."

  "Iš pradžių tavęs nepastebi, vėliau juokiasi iš tavęs, o vėliau tu laimi" (Mahatma Gandi)

  "Tik kvailiai ir numirėliai niekada nekeičia savo nuomonės" (Dž.R.Lovelis)

  Ateitis priklauso nuo pačių žmonių, t.y. nuo mūsų. "Jei nepakeisime judėjimo krypties, žadame atsidurti ten, link kur judame" - Rytų išmintis.

  Išgelbėti pasauliui užtenka, kad kiekvienas, nors ir visiškai mažas, išdrįstų pradėti. (B. Ferrero)

  "Ir smulkus lietus, jeigu eina ilgai, sukelia potvynį"

  "Ieškokite Tiesos, bet negarbinkite tų, kurie Ją atskleidžia" (Buda)

  "Mes išmokome skraidyti danguje, kaip paukščiai. Mes išmokome plaukioti vandenyje, kaip žuvys. Mums teliko išmokti gyventi žemėje Žmoniškai." (Džordžas Bernardas Šo)  Mūsų baneriai
  Žinok tiesą!
  Veidrodžiai
  zinoktiesa.tk
  pravdu.tk
  Statistika
  Pagrindinis » Failai » TEKSTAS » Gyvenimas

  Lietuvos patrioto laiškas tautiečiams :)
  28.01.2011, 08:38

  Mieli tautiečiai,

  jums rašo Lietuvos patriotas Albinas iš televizijos - tas kuris kartu Persitvarkymo Sąjūdžiu  Lietuvos nepriklausomybę atkūrė. Man džiugu, kad visi Persitvarkymo Sąjūdžio tikslai jau pasiekti ir mums  belieka tik paskutinis mažas žingsnelis - negrįžtamai įtvirtinti tuos pasiekimus. O tai priklauso tik nuo jūsų, mano mielieji: jūs aktyviai dalyvaujate demokratiniuose rinkimuose, dėl to mūsų tėvynėje Lietuvoje daugėja demokratijos ir demokratiniai procesai tampa negrįžtami. Tai juk labai aišku, ar ne?

  Rašau jums todėl, kad aš nuoširdžiai noriu jus apsaugoti nuo buvusio kolegos Broniaus kliedesių poveikio. Mudu su juo likimas vėl suvedė ir dabar mudu gyvename tuose pačiuose Pakrūmės senelių globos namuose. Tas erodas nuolat tyčiojasi iš visko - kas taip  šventa tikram lietuviui. Jis piktai šaiposi, kad: Laisva Lietuva yra labai įdomių - norinčių nieko nedirbti bet būti ponais žmonių gyvenama šalis; kad: Lietuvos gyventojai yra užkietėję melagiai ir patys tiki tuo - ką meluoja;  kad net burtais užsiimantis šamanas negali visus šalies gyventojus padaryti vienodai turtingais ponais... Todėl - anot jo - mes, Laisvos Lietuvos rinkėjai, rinksime ne realiai sugebančią pagerinti Laisvos Lietuvos  žmonių gyvenimą valdžią - bet šiuolaikinių šamanų tarybas. Jie eilinį kartą prikurs nereikalingų projektų, jų įgyvendinimui vėl mūsų visų vardu skolinsis pinigus... ir už tuos savo žaidimus valdžia iš mokesčių mokėtojų ims solidžius atlyginimus.

  Šie ir panašūs  begėdiški Broniaus burnojimai prieš paties pono Dievo globojamą demokratinę santvarką gali antidemokratiškai nuteikti kitus čia kartu gyvenančius garbaus amžiaus žmones. Per tuos žmones retkarčiais aplankančius artimuosius - to bedievio burnojimai gali pasiekti ir paveikti daugelį kitų laisvos Lietuvos rinkėjų.  Tai neigiamai paveiktų 2011 m. Laisvoje Lietuvoje įvyksiančių demokratinių rinkimų į savivaldybes rezultatus.  Kadangi esu Lietuvos patriotas, tai net gyvendamas bagadelnėje (atsiprašau už  senoviško žodžio panaudojimą) jaučiu pareigą apsaugoti Lietuvos laisvę ir demokratiją.

  Siekdamas šio kilnaus tikslo aš paprastais ir liaudžiai suprantamais žodžiais išaiškinsiu demokratinės santvarkos privalumus ir mūsų per dvidešimt laisvės metų pasiektų demokratinio gyvenimo būdo pergalių svarbą.

  Savo aiškinimą pradėsiu nuo akivaizdžios, didžiosios tautos dalies sąmonėse įvykusios demokratinių pažiūrų pergalės - prieš (jose) sovietmečiu buvusią totalitarinio režimo supuvusios žuvies galvos pažiūrą (čia aš nekalbu apie tuos nepriklausomybės patriotus, kurie tariamai darydami sovietinę karjerą - tą supuvusią santvarką griovė iš vidaus. Apie tuos didžius žmones pakalbėsime atskirai). Visi žinome, kad sovietmečių į žmonių galvas buvo kemšamos nepilnos o dažnai ir neteisingos žinios. Žmonės tai suprato - tačiau vis tiek buvo priversti vienaip galvoti - kitaip kalbėti ir dar kitaip elgtis. Todėl jie jautėsi labai nelaimingi. Taip pat visi žinome - kad demokratija yra pati geriausia iš visų, per visą žmonijos istoriją  sugalvotų visuomenės valdymo sistemų. Jos svarbiausia išskirtinė savybė yra ta - kad ji veikia moksliniais pagrindais. Jau vien dėl to jūs, gerb. šio mano laiško skaitytojai, galite nekreipti jokio dėmesio į mano oponento Broniaus užsipuolimus, nes jis jokio šiuolaikinio mokslo baigimo diplomo neturi (net neakivaizdinių žemės ūkio mokslų - kurių diplomą kiekvienas save gerbiantis demokratinės santvarkos specialistas senai įsigijo).  Todėl svarbiausiu iš atkurtos demokratijos  valdymo dvidešimtmečio pasiekimų galime laikyti visišką žmonių laisvę. Visi domisi kuo kam patinka - o jiems nuėjus į demokratinius rinkimus jų visų turimos žinios  nulemia geriausių iš geriausių išrinkimą į valdžią. Prašau jus netikėti visokių „bronių" šmeižtais, kad demokratiniuose rinkimuose pozityvus pažinimas nesisumuoja - o sumuojasi tik savanaudiški ir todėl ne patys geriausi rinkėjų siekiai.  Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Laisvoje Lietuvoje didėjant demokratijos - tokių šmeižikų lieka vis mažiau.

  Mąstydamas apie artėjančiuose rinkimuose besibalotiruojančių demokratinių jėgų kandidatus (garbė ponui Dievui kad atstovaujančių kitokias jėgas kaip ir nėra) - aš matau rinkėjams iškylančias geriausiųjų (iš jų tarpo) pasirinkimo problemas. Todėl šioje savo laiško vietoje jus kviečiu plačiau pakalbėti apie mano jau minėtus, sovietinę santvarką iš vidaus griovusius Lietuvos patriotus.  Mano kukliu supratimu - šie kandidatai į valdžią visuomet buvo yra ir bus pačiais geriausiais. Įsivaizduokite, kiek pastangų jiems kainuodavo nuolat apsimesti įvairiais sovietiniais aktyvistais. Prisiminkite, kaip juos šmeižė centrinė TSRS televizija, perestroikos laikais net du kartus parodžiusi televizijos spektaklį, kad sovietinės Lietuvos aktyvistai Persitvarkymo Sąjūdį sukūrė TSKP viršūnėms Maskvoje tiesiogiai paliepus... Dar ir dabar pikti liežuviai juos plaka - kad toks kardinalus žmonių pažiūrų pasikeitimas yra negalimas - dėl kiekviename žmoguje auklėjimo bei mokymo procesų metu susiformuojančių ir vėliau visiškai nekintančių pasaulėžiūros stereotipų. Kad prisitaikymas prie žiaurių sovietmečio sąlygų ir dabartinis jų patriotizmas vienas kitam diametraliai prieštarauja ir  primena asmenybių susidvejinimą.  Tas kvailys Bronius dar sako, kad pereidinėdami iš vienos politinės partijos į kitą - politikai įrodo savo visišką (jokių) pažiūrų neturėjimą...

  Aš, Lietuvos patriotas Albinas sakau jums: netikėkite tokiais šmeižtais. Nei sekundei nepamirškite, kad tik šių žmonių dėka Lietuva tapo Laisva. Tik jų dėka jūs esate išvaduoti nuo sovietinio totalitarizmo sunkumų ir nuo ikisovietinės (1918-1940m.) Lietuvos atgyvenų. Jums nereikia už mažytį atlyginimą vargti sovietiniuose kolūkiuose - o grižus iš kolūkinės baudžiavos dirbti pasodybiniuose sklypuose, kad turėti ką pavalgyti.  Lietuvos Laisvės ir visuotinio gerbūvio nešėjai jus išvadavo nuo purvinų darbų žemės ūkyje. Jums nereikia valgyti pačių pasigamintą sunkiai virškinamą kaimišką maistą. Jūs esate aprūpinami darbo vietomis ir ant kiekvieno kampo stovi (net iš pirmo žvilgsnio puikiai atrodančiais)  maisto produktais prekiaujančios parduotuvės. Jums net galvoti nereikia: atidirbai kas priklauso, pasiėmei atlyginimą, pakeliui į namus supermarkete nusipirkai jau pagamintų maisto produktų, grįžęs pavalgei ir atsipalaidavęs per televiziją žiūri žvaigždžių pasirodymus... Jei jums nepatinka žiūrėti į vienas žvaigždes - persijungiate kitą TV kanalą - jei jums nepatinka gyventi Lietuvoje - išvažiuojate į bet kurią kitą užsienio šalį. Tai, ponios ir ponai yra tikroji laisvė. Jūs patys dalyvavote jei ne Persitvarkymo Sąjūdyje  tai jo renginiuose ir patys pasirinkote tai ką dabar turite. Šis jūsų pasirinkimas yra moksliškai pagrįstas, nes mokslas nustatė, kad gamtoje kiekvienas kūnas ar sistema stengiasi pereiti į žemiausios vidinės energijos būseną...

  Baigdamas šį labai ilgą laišką dar noriu porą žodžių tarti apie naujai rinkimuose dalyvaujančius (į politiką einančius) kandidatus. Jei balsuosite už juos - Lietuvos Laisvei itin didelės žalos nebus. Tai juk to paties (bendro) politikos-šou verslo žvaigždyno žvaigždės. Kuomet nemokantys gyventi laisvės sąlygomis nevykėliai visur ir viskuo skundžiasi - šou verslo atstovai linksmina ne tik mums Laisvę atnešusius politikus - bet net pačius nevykėlius. Išskirtinį dėmesį norėčiau skirti pono K. Pūko sukurtai ir vadovaujamai sandraugai „Kitokia Lietuva". Jos pagrindinis tikslas yra: „Stiprinti nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę ir pilietinės visuomenės pažangą". Šio tikslo sandrauga siekia išskirtinai aiškiai suvokdama tikrąją demokratijos dvasią (citatos iš sandraugos įstatų):

  „4.2. Sandraugos veikloje dalyvaujantys Asmenys vadinami Dalyviais. Kiekvienam Dalyviui suteikiamas vienas iš šių statusų:

  Bazinis Sandraugos dalyvis (toliau - Bazinis dalyvis);

  kandidatas į Sandraugos narius (toliau - Kandidatas į narius);

  tikrasis Sandraugos narys (toliau - Tikrasis narys);

  Sandraugos garbės narys (toliau - Garbės narys).

  Žemiausias Dalyvio statusas yra Bazinis dalyvis, aukščiausias - Garbės narys.

  Baziniai dalyviai ir Kandidatai į narius nėra Sandraugos nariai, tačiau gali jais tapti.

  Tikrieji nariai ir Garbės nariai bendrai vadinami Sandraugos nariais (toliau - Nariai)" ir

  „4.3. Dalyvio teisės:

  4.3.1. Dalyvauti Sandraugos organizuojamuose renginiuose ir priemonėse.

  4.3.2. Populiarinti Sandraugą ir Tikslus, tuo tikslu pasisakyti apie jos veiklą, neviršijant savo kompetencijos ribų ir nekenkiant jai...(citatų pabaiga)"

   

  Tai reiškia, kad rinkimuose galite drąsiai balsuoti už šios sandraugos tikruosius narius. Jie tikrai nevers jus galvoti. Iš įstatų turinio matosi, kad šie įstatai (tik kitais žodžiais) atkartoja pažangioje demokratinėje Laisvos Lietuvos vidaus politikoje susiformavusią padėtį, kuomet politikai galvoja ir priima sprendimus už rinkėjus.  Sandraugos  „Kitokia Lietuva" įstatuose ne mažiau  aiškiai jos nariai yra suskirstyti į ne galvojančius bei sprendimų nepriimančius  - ir į galvojančius bei priimančius sprendimus. Tiesa, tai truputį prieštarauja galiojančios Lietuvos Respublikos teisinėms deklaracijoms apie piliečių lygybę ir teisę į suverenitetą - bet deklaracijos dėl to ir yra deklaracijomis", kad praktiniame gyvenime  į jas niekas nekreipia jokio dėmesio. Be to demokratija niekuomet bebuvo ir nėra visiems bendro vieningo tikslo siekimas. Demokratija - tai didžiosios liaudies dalies prievarta demokratijos vertybių nesuvokiančiai mažumai - vardan visos liaudies gerovės.


  Todėl visi klausykite seno Laisvos Lietuvos patrioto Albino patarimo ir dalyvaukite savivaldybių rinkimuose. Taip pat melskitės ponui Dievui, kad demokratinė santvarka stiprėtų ir kuo ilgiau išsilaikytų, nes kitokioje santvarkoje jūs, mano mielieji, gyventi nesugebate ir nesugebėsite. Juk taip patogu (gyventi) kai pačiam nereikia nieko galvoti...


  Taip pat skaitykit: Ką manote apie Kęstutį Pūką ir jo Kitokią Lietuvą? (N-14)

  Kategorija: Gyvenimas | Tegai: Pukas, patriotas, K.Pūkas, rinkimai, pseudopatriotizmas, informacinis karas, Kitokia Lietuva
  Peržiūrėjo: 1974 | Atsisiuntė: 0 | Reitingas: 4.2/5


  PANAŠŪS ĮRAŠAI:
  Paieška
  Strategija...
  Būtina žinoti!
  Antikoraninė biblijinio projekto vadeivų strategija

  KOB.LT RSS

  Versijos.lt RSS
  ŠARVAI
  zinoktiesa.wordpress.com
  Visuomenės Saugumo Koncepcija
  www.versijos.com
  http://bukimevieningi.lt
  Žinok Tiesą! TESA.TK Maisto priedų žinynas Знай ПРАВДУ! КОБ медиа файлы
  Познавательное ТВ Blaivybė - sveikata. Atsisakykite alkoholio, tabako ir kitų priklausomybių..

  Verta žinoti
 • KOB.LT
 • The Concept of Public Safety
 • LDiena.lt
 • VERSIJOS.lt
 • sarmatas.lt
 • Bukime Vieningi
 • Lietuviais.lt
 • Koment.lt
 • valstybe.wordpress.com
 • docentas.wordpress.com
 • Johnsono ne'Blog'as
 • BudrusPilietis.lt
 • Blaivus
 • Mobilusis vėžys

 • Banner rotator


  Šis tas įdomaus
 • MatricaLietuvoje
 • Laurynas Ragelskis
 • dokumentika.org
 • Douktris blog
 • Egzistento blog'as
 • atoveiksmis.lt
 • Klagemauer.TV
 • Pirmyn į praeiti
 • Bugakovo Blog'as
 • zeitgeist.lt
 • homosanitus.lt
 • Sveikatos šaltinis
 • Chemtrailai
  Chemikalai Lietuvos padangėje

  TIESAVIZORIUS
  tiesa.tk
 • Animacija vaikams
  Senoji animacija
 • pasakos.lt
 • PLAKATAI
  Valdžia egzistuoja tol, kol tu palaikai ją
  Rąstas
  rastas